HISTORIA

1984 perustetun Fennomed Oy:n (v. 2012 lähtien Lääkärikompassi Oy) alkuperäinen liiketoimintaidea oli toimia suomalaisen lääketieteen osaamisen välittäjänä ulkomaille. 1990-luvun alkaessa yritys oli muotoutunut koulutus- ja tietopalveluyhtiöksi. Nykyisellään olemme lääketieteen ammattilaisiin keskittyvä it-osaaja ja paras kumppani lääkärikontakteja hakeville tahoille.

Alkuajat (1980-luku)

1984  Fennomed perustetaan tarjoamaan lääkäreille kanava ulkomailla työskentelyyn.
1985  Tehdään sopimus saudiarabialaisen professorin kanssa väen rekrytoimiseksi hänen uuteen synnytyssairaalaansa.
1986  Rekrytoidaan lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat ja muuta henkilökuntaa Suomesta vuodeksi Al Misharin sairaalaan Riadissa.
1987  Henkilökunnan kokemukset ovat myönteisiä, ja moni haluaisi uuden pestin. Rauhattomuus alueella on kuitenkin lisääntynyt ja rekrytoinneista luovutaan.
1988  Fennomed ryhtyy tarjoamaan tietopalveluja. Yhtiön toimintaan kuuluu sähköpostin kehittäminen, laitteiden myynti ja koulutus. Lääkäreille järjestetään ATK-koulutusta.
1989  Yhtiöön palkataan kaksi lisähenkilöä.  Syyskuussa avataan Fimnet-sähköposti sadalle koekäyttäjälle.

Toiminta kasvaa ja saavuttaa nykyisen muotonsa (1990-luku)

1990  Yhtiöön palkataan edelleen kaksi lisähenkilöä markkinointi- ja koulutustehtäviin. Avataan Fimnet-pankkiyhteydet. Maksavia Fimnet-tilaajia on noin 350.
1991  Järjestetään 36 koulutusta, joissa osallistujia on 613. Fimnetillä on noin 600 maksavaa tilaajaa.
1992  Koulutuksia tuotetaan 75, joissa on 1 600 osallistujaa. Fimnetillä on noin 800 maksavaa tilaajaa.
1993  Yhtiöön palkataan suunnittelija-ohjelmoija, joka kehittää sähköpostiohjelmaksi värillisen LP 3:n. Koulutuksia järjestetään 67, joissa on 2 465 osallistujaa.
1994  Syyskuussa omistajalle kerrotaan internetistä, jonka arvioidaan saavan useita satoja tuhansia käyttäjiä ympäri maailman. Internetiin ei uskota ja Fennomedia kielletään laajentamasta toimintaansa tähän suuntaan. Koulutuksia on noin 100, joissa on 3 000 osallistujaa.
1995  Lääkäripäivillä Fennomed esittelee syksyllä avaamansa Fimnetin ja omistajan internet-sivut. Koulutuksia järjestetään 129, joissa 5 400 osallistujaa.
1996  Julkistetaan Fimnetin suljettu alue. Avataan myös Fimnet OPEN - ja Fimnet PRO -palvelut. Maksullinen Fimnet PRO tuo käyttäjälleen muun muassa henkilökohtaisen sähköpostin,  käyttöoikeudet maksullisiin lääketieteellisiin tietopankkeihin sekä nopeammat yhteydet.

Internet muuttaa liiketoimintaympäristöä (2000-luku)

2002  Julkistetaan Fimnet Free -palvelu, joka tarjoaa maksuttoman fimnet.fi-päätteisen osoitteen, webmail-sähköpostin, lisäpostilaatikoita sekä kotisivutilaa omille kotisivuille.
2004  Fimnet-päätteisten sähköpostiosoitteiden käyttäjiä on vuodenvaihteessa yli 7 000. Koulutuksia järjestetään toimintavuoden aikana 67. Niihin osallistuu 1 333 henkilöä.
2005  Fimnet-päätteisten sähköpostiosoitteiden käyttäjiä on noin 10 000. Koulutuksia järjestetään edellisvuoden tapaan. Lisäksi järjestetään verkkomuotoista säteilysuojelukoulutusta yhteensä 356 lääkärille.
2006  Fimnet-päätteisten sähköpostiosoitteiden käyttäjiä on yli 13 400. Koulutuksia järjestetään 65. Niihin osallistuu 1 441 henkilöä. Lisäksi järjestetään verkkomuotoista säteilysuojelukoulutusta 348 lääkärille.
2007  Fimnet-päätteisten sähköpostiosoitteiden käyttäjiä yli 14 700. Koulutuksia järjestetään kuten edeltävänä vuonna.

Konserni laajenee ja kehittyy ajan hengessä (2010-luku)

2010  Perustetaan Lääkäri Mediat Oy, joka on Fennomedin 100 % omistama tytäryhtiö. Tytäryhtiö aloittaa liiketoimintansa, ilmoitustilamyynnin.
2011  Yhtiö siirtyy itsetekemisen mallista projektinhallinta- ja yhteistyökumppanimalliin. Fimnet-palvelujen ja sähköpostijärjestelmän ylläpito jatkuu omana toimintanaan. Yhtiössä johdetaan ja toteutetaan useita järjestelmäkehitysprojekteja.  Koulutuspalveluja laajennetaan aloittamalla kaksi arvostettua, vuoden kestävää Erikoislääkärien johtamiskoulutusta. Ensimmäisen kerran Fennomed koordinoi ja toteuttaa valtakunnalliset Lääkäripäivät.
2012  Järjestelmäkehitysprojektit jatkuvat edelleen. Koulutustoiminta jatkuu aiemman mallin mukaisesti. Yhtiö vaihtaa nimekseen Lääkärikompassi Oy.
2014  Fimnet-päätteisiä sähköpostiosoitteita on käytössä 19 405. Aktiivisia Fimnet-tunnuksia on 61 859, joista 27 295 (44 %) on käyttänyt tunnuksiaan viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Koulutuspalveluissa jatketaan Lääkäripäivien koordinointia ja Erikoislääkärien johtamiskoulutusta, tehdään lähikoulutuksia sekä pilotoidaan omaa verkkokoulutusta.